Finantare

Societati de leasing si credit:
Raiffeisen Leasing IFN SA
Unicredit Leasing IFN SA
Idea::Leasing
IKB Leasing IFN SA
CEC Bank
Agricover sau price alta societate de leasing sau banca agreata de Dvs sau la care societatea Dvs are conturile curente.

In vederea intocmirii dosarului de finantare pentru persoana juridica, sunt necesare urmatoarele documente:
- cererea de finantare atasata completata, semnata si stampilata
- anexa - cererea de asigurare auto
- acord verificare CRB
- ultimele 2 bilanţuri disponibile, inclusiv balantele de verificare respective, cu dovada depunerii lor la Autoritatea Fiscala / Registrul Comertului, dupa caz;
- ultima balanta a anului incheiata
- documentele constitutive ale Clientului, respectiv actul constitutiv actualizat la data depunerii Cererii de Finantare;
- Certificat Unic de Inregistrare, Certificat de Inregistrare Fiscala, B.I. sau C.I. Administrator - copie;
- bilete la ordin in alb emise de banca clientului (numarul acesta poate diferi, in functie de finantator)
- specimenul de semnatura al persoanei abilitate sa semneze contractul de leasing sau bilete la ordin, datat si stampilat de banca pe care sunt trase biletele la ordin, dar nu mai vechi de 6 luni premergatoare depunerii Cererii de Finantare.

Dosarele trimise trebuie sa contina factura de la furnizor semnata si stampilata.
Biletele la ordin si specimenul de semnatura se pot depune ulterior, la semnarea contractelor.